Bacs Payment Schemes Ltd

Mudo SharePoint a Chanolbwynt Gwybodaeth

Roedd angen i Bacs uwchraddio eu gwefan SharePoint 2007 i'r system SharePoint 2013 ddiweddaraf, yn ogystal ag ail-frandio eu safle. Gofynnwyd i ni greu gwefan gorfforaethol sy'n gyfeillgar i ddefnyddwyr a fyddai'n caniatáu i ddefnyddwyr fewngofnodi, chwilio a lawrlwytho dogfennau.

Bacs sy'n gyfrifol am y cynlluniau sydd wrth wraidd system glirio a setlo taliadau awtomataidd y DU. Ers iddynt ddechrau ym 1968, maent wedi debydu neu gredydu dros 110 biliwn o drafodiadau i gyfrifon banc ym Mhrydain.

Yn rhan o'u gwefan newydd, gofynnwyd i ni greu Canolbwynt Gwybodaeth a fyddai'n dangos dogfennau i ddefnyddwyr. Aethom ati i adeiladu offeryn adnodd metadata y gellir ei addasu ar bob tudalen i ddangos dogfennau cyhoeddus a gwarchodedig. Gwnaethom hefyd ailadeiladu'r brand, y ffurflenni gwe a thempledi'r tudalennau i roi eu dyluniad ymatebol newydd ar waith er mwyn creu safle deniadol sy'n gyfeillgar i ddefnyddwyr.

I weld gwefan Bacs, cliciwch yma

HERIAU

  • adeiladu gwefan ymatebol sy'n defnyddio'r brandio newydd
  • mudo'r holl gynnwys o'r hen wefan
  • gweithredu'r seilwaith metadata y tu ôl i'r Canolbwynt Gwybodaeth

YR ATEB

  • defnyddio LESS i ysgrifennu taflenni arddull ar gyfer dyluniad ymatebol
  • mudo cynnwys gan ddefnyddio sgriptiau PowerShell
  • offeryn chwilio metadata pwrpasol gan ddefnyddio offeryn chwilio API SharePoint

CANLYNIADAU A BUDD-DALIADAU

  • dyluniad glanach, mwy effeithlon sy'n fwy cyfeillgar i ddefnyddwyr
  • haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i wybodaeth
  • yn gydnaws â theclynnau symudol