Rhaglen Fenter

Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau gyfanswm enfawr o ddata nad yw wedi ei strwythuro, megis dogfennau, taenlenni, sleidiau a lluniau. Mae'n bwysig eu bod yn cael eu rheoli'n dda, eu cadw'n ddiogel, ac y gall y bobl gywir gael gafael arnynt yn hawdd.

Bydd system raglen fenter yn rheoli cylch oes data nad yw wedi ei strwythuro o'i greadigaeth, drwy'r broses o gydweithio, storio, cyhoeddi ac archifo nes y bydd rhywun yn cael gwared ohono yn y pen draw. Rydym yn defnyddio gwahanol systemau Meddalwedd Rheoli Cynnwys Busnesau, gan gynnwys SharePoint ac Umbraco.

Gall data nad yw wedi ei strwythuro fod yn broblem – ond yn y dwylo'r cywir, gellir ei weddnewid yn ased busnes defnyddiol.