Polisi Cwcis

Polisi cwcis

Rydym ni’n defnyddio cwcis, fel y rhan fwyaf o wefannau, i wella mynediad ar-lein ac i’ch galluogi i edrych ar y wefan yn gyflym ac mewn modd dibynadwy. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod chi neu i gasglu unrhyw wybodaeth amdanoch chi yn bersonol.

Os hoffech ragor o wybodaeth am gwcis a’r gwahanol fathau o gwcis y gallwch ddod ar eu traws, ewch i www.allaboutcookies.org.

Swyddogaeth ein cwcis

Isod mae rhestr o’r cwcis y mae’r wefan hon yn eu defnyddio:

 • ASP.NET_Sessionid
  Mae hwn yn galluogi rhannau o ffurflenni sydd wedi eu llenwi i ailymddangos wrth ail-lwytho’r dudalen, er enghraifft os yw ffurflen yn anghyflawn neu fod yr wybodaeth a roddwyd yn y fformat anghywir. Mae’r cwci yn para tra byddwch yn aros ar y wefan a chaiff ei ddileu pan fyddwch yn cau’r porwr.
 • CookiesAccepted
  Mae hwn yn cofio eich bod wedi gweld neges un tro yn dangos manylion ein polisi defnyddio cwcis pan fyddwch yn ymweld â’r wefan am y tro cyntaf. Mae’r cwci hwn yn dirwyn i ben flwyddyn ar ôl eich ymweliad.
 • Web analytics cookies: _ga a _gat
  Mae’r cwcis hyn yn gwahaniaethu rhwng defnyddwyr unigryw, yn cofio nifer ac amseroedd ymweliadau blaenorol, yn cadw golwg ar faint o amser y mae ymwelydd yn ei dreulio ar y wefan ac yn cofio o ble y daeth yr ymwelydd. Maen nhw hefyd yn arafu’r gyfradd ceisiadau i sicrhau y caiff dadansoddiadau eu cofnodi’n effeithlon.
 • ARRAffinity
  Mae’r cwci hwn yn cynnwys cyfres ar hap o rifau a llythrennau unigryw a gaiff ei dileu pan fyddwch yn cau eich porwr. Mae gwefannau Azure ac apiau gwe yn defnyddio hwn i wella profiad y defnyddiwr.