Dylunio Gwefannau

Mae cyfathrebu'n broses ddwy ffordd. Nid yr hyn yr ydych yn ei ddweud yn unig sy'n bwysig, ond hefyd yr hyn yr ydych yn dymuno ei ddweud – mae hyn hefyd yn ymdrin â'r hyn y mae pobl angen ei wybod.

Rydym yn arbenigwyr mewn datblygu rhaglenni gwe a dylunio gwefannau, ac rydym yn rhoi profiad defnyddwyr wrth wraidd popeth a wnawn. Mae'r dechnoleg a ddefnyddiwn yn fodd o gyflawni hynny. Un nod sydd gan y strwythurau a adeiladwn, y tudalennau a gynlluniwn a'r iaith a defnyddiwn. A phrofiad y defnyddiwr yw hwnna.