Education Scotland

Mudo ac adnewyddu platfform gwefan

Education Scotland sy’n gyfrifol am gefnogi a gwella addysg i ddysgwyr o bob oed yn Yr Alban: o ddysgu cynnar, gofal plant ac ysgolion i ddysgu a datblygiad cymunedol.

Nid oedd eu gwefan yn bodloni eu hanghenion erbyn hyn, felly fe ofynnon nhw i ni adeiladu gwefan newydd iddyn nhw gyda gwell dibynadwyedd ac ymatebolrwydd, a fyddai'n bodloni canllawiau hygyrchedd, ond eto'n ei gwneud yn rhwydd i'w golygyddion ddiweddaru cynnwys, gan gynnwys y gallu i gefnogi cynnwys dwyieithog (Saesneg a Gaeleg).

Edrychodd ein tîm ar eu hanghenion a'u gofynion ac awgrymwyd y dylid cyflawni ailddyluniad strwythurol cyflawn a symud i System Rheoli Cynnwys Umbraco (CMS), wedi'i gynnal ar Microsoft Azure. Roedden nhw'n hoffi ein gweledigaeth, ac fe wnaethom ni lwyddo i greu gwefan sy'n gweithio i Education Scotland a'u miloedd o ddefnyddwyr.

HERIAU

 • gwella dibynadwyedd y wefan
 • Cydymffurfiad AA â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2, gan gadw edrychiad a theimlad eu brand
 • mudo llawer o gynnwys a chyfryngau o’r wefan bresennol ar SharePoint i’r wefan newydd ar Umbraco
 • ailgyfeirio defnyddwyr yn ddi-dor i leoliadau newydd y cynnwys a’r cyfryngau a gafodd eu mudo

YR ATEB

 • fe wnaethom ni adeiladu pensaernïaeth Azure sy’n caniatáu cydbwyso llwyth a geo-ddyblygiad, gan sicrhau bod y wefan ar gael drwy’r amser
 • defnydd clyfar o liwiau, wedi’i ddiffinio drwy ddefnyddio arddull CSS, a ganiataodd i’r wefan gydymffurfio ag AA a chadw edrychiad eu brand
 • sgriptiau pwrpasol i fudo’r data o’u gwefan SharePoint i’r wefan Umbraco newydd
 • Trefnwyr a darganfyddwyr cynnwys HTTP i ailgyfeirio defnyddwyr yn ddi-dor i leoliadau’r wefan newydd

CANLYNIADAU A BUDD-DALIADAU

 • llai o gostau o ran cynnal a waliau tân trydydd parti
 • dibynadwy heb unrhyw amser segur wedi’i adrodd
 • gwell profiad golygu; gall olygyddion cynnwys wella ac ehangu cynnwys yn ôl yr angen
 • gwell hygyrchedd ac ymatebolrwydd
 • gwell profiad wrth chwilio i ddefnyddwyr