AZURE

Rhaglen wasanaethau cwmwl integredig yw Microsoft Azure sy'n darparu swyddogaethau storio ar y we, rhwydweithio, symudol, cronfa ddata, cyfrifiadura a dadansoddi.

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Azure ers y diwrnod pan lansiwyd ef, gan greu teclynnau busnes cwmwl a gwasanaethau sy'n galluogi eich pobl i storio a rhannu gwybodaeth yn rhwydd, yn gyson ac yn ddiogel, ac i gael gafael arno gydag unrhyw ddyfais o unrhyw leoliad.

Mae'n rhaglen sy’n symud yn gyson, ac rydym yn sicrhau ein bod ni’n gwybod y diweddaraf – felly beth bynnag y byddwch ei angen, byddwch yn gallu argymell yr atebion diweddaraf a mwyaf addas.