Dysgu Iechyd a Gofal Cymru, Diweddariad Technoleg

Dysgu Iechyd a Gofal Cymru, Diweddariad Technoleg

Dysgu Iechyd a Gofal Cymru yw'r unig ddarparwr cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant y gellir eu hariannu ledled Cymru. Roedd angen diweddaru’r dechnoleg sylfaenol ar eu gwefan gan fod y feddalwedd yn cyrraedd diwedd ei chefnogaeth gydag Umbraco.

Yn ogystal â bod angen uwchraddio eu technoleg sylfaenol, trwy drefnu gweithdai profiad defnyddwyr gyda golygyddion cynnwys a rhanddeiliaid craidd, dysgom y byddem yn gallu gweithredu gwelliannau i’r llif gwaith a fyddai'n symleiddio eu profiad wrth olygu cynnwys a chynnal a chadw gwefannau.

HERIAU

 • Uwchraddio Umbraco 7 i 10, wrth optimeiddio cod presennol a gweithredu patrymau newydd i wella effeithlonrwydd a llifoedd gwaith.
 • Y wefan newydd i fod yn gopi gweledol o ddyluniad gwefan bresennol y cleient.
 • Mynd i'r afael â choeden gynnwys feichus. Roedd y dyluniad blaenorol yn golygu bod nodau cynnwys wedi'u creu i arddangos nodau cyfryngau ar sail un i un, gan ddyblu faint o gynnwys y gellir ei gynnal yn y bôn.
 • Cynyddu gallu'r cleient i wneud gwaith rheoli a chynnal a chadw gwefannau yn fewnol er mwyn lleihau'r angen am gymorth allanol.

YR ATEB

 • Ychwanegwyd metadata at yr eitemau cyfryngau yn ogystal ag ychwanegu darganfyddwyr cynnwys i rendro eitemau cyfryngau yn ddeinamig fel cynnwys i leihau nodau coed cynnwys.
 • Defnyddio apiau gwe Azure, storio blob ac Azure SQL i sicrhau seilwaith adnoddau cydlynol gydag argaeledd uchel a datganiadau newid cod symlach i bob amgylchedd.
 • Nodweddion cynnal a chadw gwefan fel y gallu i'r tîm cleient ychwanegu eu pytiau JavaScript eu hunain a golygu gwahanol nodweddion SEO ar gyfer pob tudalen.
 • Dogfennau defnyddiwr hygyrch ar gyfer golygyddion cynnwys.

CANLYNIADAU A BUDD-DALIADAU

 • Y dechnoleg wedi’i hadnewyddu ac yn ddiogel o dan gefnogaeth y gwneuthurwr.
 • Mae'n haws i olygyddion cynnwys ddod o hyd i gynnwys ac adnoddau.
 • Nid oes angen i olygyddion cynnwys gysylltu adnoddau cyfryngau â llaw â nodau cynnwys, gan roi un ffynhonnell o wirionedd iddynt ar gyfer delio â meta data a'u hadnoddau.
 • Dileu bron yn llwyr yr angen am alwadau cymorth llinell gyntaf oherwydd dogfennau swyddfa gefn a phrofion cydweithredol yn ystod y datblygiad.