SQL

Mae llawer o'r teclynnau yr ydym yn eu datblygu yn seiliedig ar ddata. Rydym yn cadw’r data yn aml mewn cronfa ddata SQL Server. Mae'n dechnoleg sy'n darparu offer pwerus i gadw, rheoli, trin ac adrodd data. Rydym yn cydweithio'n helaeth â chronfeydd data Azure SQL, yn ogystal â’i fersiynau ar y safleoedd.

Rydym yn fedrus gyda llawer o’r offer y mae SQL Server yn ei ddarparu, megis gwasanaethau adrodd, gwasanaethau integreiddio, a gweinyddu ei gronfa ddata graidd a swyddogaethau datblygu.