Strategaeth Ddigidol

Mae gennym brofiad o weithio gyda sefydliadau mawr a bach, cyhoeddus a phreifat. Pa un bynnag yr ydych chi a beth bynnag y bo eich amcanion, byddwn yn dyfeisio strategaeth ddigidol sy'n synhwyrol ac yn ddeallus.

Mae ein gwasanaethau ymgynghori'n cynnwys strategaeth gwmwl, safonau'r llywodraeth, diogelwch gwybodaeth, sicrwydd o ansawdd technegol a deallusrwydd busnes.