CBAC / EDUQAS

System penodeion

Mae’r bwrdd arholiadau CBAC yn contractio miloedd o arholwyr a chymedrolwyr allanol, a adnabyddir fel penodeion.

Gofynnwyd i Method4 greu system ar-lein newydd i reoli proses recriwtio a llwyth gwaith penodeion a chynnig ffordd o gyfathrebu’n effeithiol â hwy.

HERIAU

 • Galluogi ymgeiswyr i ymgeisio ar-lein a bod yn benodai i CBAC
 • Awtomeiddio’r broses o gasglu tystlythyrau
 • Creu cronfa ddata ganolog o benodeion sy’n gweithio i CBAC
 • Gwahodd penodeion i swyddogaethau penodol
 • Caniatáu i swyddogion pwnc CBAC reoli llwythi gwaith penodeion
 • Hysbysu penodeion am gyfarfodydd a digwyddiadau y disgwylir iddynt fynd iddynt

TECHNOLEG

YR ATEB

 • System ar-lein ddiogel i reoli llwyth gwaith penodeion
 • Wedi’i hadeiladu gyda .NET ac SQL Server a’i chynnal ar Amazon Cloud
 • Hollol ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg

CANLYNIADAU A BUDD-DALIADAU

 • Mae’n cyflymu’r broses o recriwtio penodeion
 • Mae’n hwyluso ymateb i ymgeiswyr yn syth ar ôl cymeradwyaeth swyddog pwnc
 • Mae’n cynnig cronfa ddata ganolog o’r holl benodeion sy’n gweithio i CBAC
 • Mae’n galluogi penodeion i hysbysu CBAC am newidiadau i’w hamgylchiadau
 • Mae’n gwella ansawdd data trwy ddilysu mwy ar ddata meysydd