Mae swyddfa gefn Umbraco bellach ar gael yn Gymraeg!

Owain Jones
Owain Jones - 22 Chwefror 2021

 

Yn ystod Hacktoberfest y llynedd, cyflwynais fy nghais cyntaf erioed am adolygiad i graidd CMS Umbraco, ychwanegais gyfieithiadau Cymraeg ar gyfer swyddfa gefn Umbraco yn ei chyfanrwydd!

Pam?

Gan fod Method4 yn Bartner Aur Umbraco gydag aelodau a chleientiaid sy'n siarad Cymraeg, roedd yn gwneud synnwyr i ni gyfrannu at Gymuned Umbraco trwy gyfieithu’r swyddfa gefn fel eu bod yn gallu mwynhau profiad swyddfa gefn Umbraco trwy gyfrwng y Gymraeg!

Sut mae Umbraco yn cael ei gyfieithu?

Mae cyfieithiadau yn Umbraco yn cael eu storio fel parau Gwerth Allweddol, yr enw arall yw’r ffordd y mae Umbraco yn gwybod pa gyfieithiad i’w fachu o’r ffeiliau iaith. Er enghraifft, os oes gennych fotwm yr ydych am iddo ddweud “Galluogi”, yna byddwch yn ychwanegu'r enw arall [enable]; yna bydd Umbraco yn gwirio'r ffeil iaith gyfredol am allwedd gyda'r ail enw hwnnw ac yn defnyddio ei werth.

Welsh translation resource code

Seiliais y ffeil cyfieithu Cymraeg ar y ffeiliau iaith en ac en_us ac, er mwyn gwneud y broses yn haws, ysgrifennais sgript gyflym a fyddai'n cymharu fy ffeil iaith newydd â'r ffeiliau iaith eraill; gwnaeth hyn y broses o gadw golwg ar faint o gyfieithiadau oedd ar ôl i'w hychwanegu'n llawer haws. Cymerodd yr holl broses gyfieithu gwpl o fisoedd, gan mai dim ond rhyw awr yr oeddwn yn gweithio arni bob ychydig wythnosau, ond 2,017 o allweddi cyfieithu yn ddiweddarach ac roedd yn barod am gais adolygu i Umbraco!

#H5YR!

Gallwch weld y Cais ar GitHub yma: https://github.com/umbraco/Umbraco-CMS/pull/9114

Umbraco back office in Welsh

Umbraco back office User section in Welsh