Rydym yn Bartner Cyfrannu Umbraco eto!

Sarah Howarth
Sarah Howarth - 01 Chwefror 2024

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Method4 wedi ennill teitl Partner Cyfrannu Umbraco am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Rydym wrth ein bodd â'r gwaith yr ydyn ni’n ei wneud gyda chymuned Umbraco, ac rydyn ni wrth ein bodd yn cael cydnabyddiaeth am yr holl bethau anhygoel y mae ein tîm yn ein helpu ni i'w cyflawni. Hoffem ddiolch yn fawr i'n tîm am drefnu cyfleoedd i gwrdd  UmbraCymru, cymryd rhan mewn digwyddiadau Hackathon, ateb cwestiynau ar fforymau ar-lein, datblygu ein cynnyrch newydd Searchin, a'r holl waith y maen nhw’n ei wneud o ddydd i ddydd i'n cleientiaid Umbraco.