Hygyrchedd

Mae'r We'n rhoi mynediad digynsail i ni at Wasanaethau a Gwybodaeth. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod gan bob un ohonom yr un mynediad i gynnwys o'r fath.

Pam ei fod yn bwysig

Gall gwefan neu gymhwysiad a ddyluniwyd yn wael fod yn anodd neu'n amhosibl i ddefnyddiwr anabl gael mynediad ato neu ei drin yn iawn. Er enghraifft, gallai defnyddiwr dall neu rannol ddall gael mynediad at y cynnwys drwy beiriant darllen sgrin sy'n darllen yn uchel gynnwys y wefan. I wasanaethu ar gyfer amrywiaeth o ddulliau mynediad, mae angen rhoi'r ystyriaeth briodol i'r ffordd y caiff y cynnwys ei ddiffinio.

Mae sicrhau bod cynnwys y we yn hygyrch yn helpu i feithrin cynhwysiad cymdeithasol, mynediad cyfartal a chyfle cyfartal.

Yn y DU, mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 (sy'n nodi gwefannau'n benodol) yn ei gwneud yn anghyfreithlon i ddarparwr gwasanaeth wahaniaethu yn erbyn person ag anabledd drwy wrthod darparu unrhyw wasanaeth y mae'n ei ddarparu i'r cyhoedd.

Mae hygyrchedd hefyd yn bwysig i ddefnyddwyr nad ydynt yn anabl. Mae gan ddefnyddwyr â phorwyr hŷn, datrysiad arddangos llai, cyfyngiadau lliw a chyflymder cysylltu arafach bob un eu gofynion hygyrchedd eu hunain.

Ein gwefan

Rydym wedi ymdrechu i sicrhau bod gwefan Method4 mor hygyrch ag sy'n bosibl. Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych ar hon, neu unrhyw agweddau arall ar ein gwefan. Anfonwch neges e-bost atom yn [email protected].

Dyma rai nodweddion hygyrchedd:

  • Cydymffurfio W3C WCAG (blaenoriaeth 3)
  • Mae pob tudalen yn dilysu fel XHTML1.0 llym
  • Mae gan unrhyw ddelweddau sydd â chynnwys tagiau ALT disgrifiadol
  • Cascading Style Sheets (lefel 1.0 CSS) ar gyfer y cynllun gweledol. Ni ddefnyddir tablau yn y cynllun.
  • Mae'r tudalennau'n ddarllenadwy pan nad yw CSS ar gael neu wedi'i analluogi
  • Defnyddiwyd bysellau mynediad llywio i roi cymorth o ran y bysellfwrdd (er enghraifft ar gyfer y rheiny sydd â phroblemau symud).
  • Defnyddiwyd penawdau ar lefelau gwahanol i helpu llywio
  • Cefnogaeth ar gyfer meintiau ffont cymharol sy'n caniatáu rhai porwyr gweledol i gynyddu maint y testun
Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno efo'r defnydd ni'r cwcis. Darllenwch ein polisi ar gwcis Iawn