Cymwysterau Cymru Gwefan

Datblygodd Method4 wefan bwrpasol ar gyfer y sefydliad newydd, Cymwysterau Cymru.

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw Cymwysterau Cymru, a sefydlwyd drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Mae’r corff yn rheoleiddio cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system gymwysterau yng Nghymru.

Yr ateb
 • Roedd ymgynghoriadau a gweithdai gydag aelodau staff Cymwysterau Cymru dros nifer o wythnosau wedi ein helpu i bennu pwy fyddai’n ymweld â’r wefan a pham.
 • Cyflawnwyd y broses o fapio taith y defnyddiwr ac o ganlyniad i hyn roeddem yn gallu creu strwythur yr wybodaeth ar y wefan ynghyd â map o’r wefan.
 • Pan ddiffiniwyd strwythur yr wybodaeth ar y wefan, roeddem yn gallu cynhyrchu fframiau i’r tudalennau a gwneud gwaith dylunio graffeg i ddiffinio golwg a naws y wefan.
 • Datblygwyd y wefan gan ddefnyddio’r fethodoleg Agile SCRUM.
 • Datblygu gwefan bwrpasol wedi ei llunio ar system rheoli cynnwys Umbraco.
Heriau
 • Dylunio a datblygu gwefan broffesiynol a chyfoes ar gyfer sefydliad newydd sbon.
 • Deall y mathau o ddefnyddwyr a fyddai’n ymweld â’r wefan a’r wybodaeth y byddai ei hangen arnynt.
 • Dod â chynnwys o ffynonellau amryfal ynghyd i greu gwefan gydlynol a deniadol.
Canlyniadau a budd-daliadau
 • Mae system rheoli cynnwys Umbraco yn galluogi golygwyr y cynnwys yn Cymwysterau Cymru i reoli’r cynnwys yn rhwydd.
 • Gall Cymwysterau Cymru greu tag o’r cynnwys gyda metadata, sy’n caniatáu i ddefnyddwyr y wefan chwilio am ddogfennau yn ôl categorïau gan ddefnyddio’r porwr pwrpasol.
 • Mae dyluniad y wefan yn rhoi ystyriaeth i ddefnyddwyr gwahanol y wefan drwy gael adrannau gwahanol i ddysgwyr a rheolyddion.
 • Mae’r wefan gyfan yn ddwyieithog.