Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mudo gwefan

Cwblhaodd Method4 brosiect mudo cymhleth ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y gwasanaethau a ddarparwyd gennym Rhaglen fenter Datblygu apiau

Corff a etholir yn ddemocrataidd yw’r Cynulliad sy’n cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl. Mae’n hanfodol eu bod yn cynnal eu gwefan fel ei bod yn gyfredol, yn rhyngweithiol, yn ystyriol o ddefnyddwyr ac yn gweithio’n ddwyieithog. 

Yr ateb
 • Mudwyd holl gynnwys y wefan i SharePoint 2013 yn llwyddiannus
 • Cymhwyswyd tua 1 filiwn o reolau dargyfeirio o’r hen wefan i’r wefan SharePoint newydd i sicrhau bod hen ddolenni’n parhau i weithio
 • Datblygwyd rheolaethau.NET wedi’u teilwra i wella a darparu’r wefan a gwella nodweddion gwefan allweddol
Heriau
 • Symud y wefan bresennol a adeiladwyd dros gyfnod o 10 mlynedd yn system rheoli cynnwys OpenText Livelink i SharePoint 2013
 • Mudo dros 10,000 o dudalennau cynnwys a 100,000 o ddogfennau yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Cyfnewid peiriant chwilio Google presennol sydd wedi’i fewnblannu am gyfleuster chwilio wedi’i deilwra a fyddai’n galluogi’r cyhoedd i chwilio am gynnwys a dod o hyd iddo’n rhwydd
 • Symleiddio’r broses ddeisebu bresennol ar gyfer y cyhoedd
 • Symud y Cynulliad i barth .cymru heb darfu ar ddefnyddwyr
Canlyniadau a budd-daliadau
 • Mae’r system newydd yn haws i’r golygyddion cynnwys yn y Cynulliad ei rheoli
 • Gellir tagio cynnwys ar y wefan gyda metadata’n rhwydd i wella’r broses chwilio
 • Mae’r peiriant chwilio wedi’i deilwra a’r broses ddeisebu wedi’i symleiddio wedi bod o gymorth i ddatblygu gwasanaeth sy’n fwy ystyriol o ddefnyddwyr
 • Mae’r parth .cymru yn galluogi’r Cynulliad i arwain trwy esiampl o ran hyrwyddo busnes Cymru