Polisi Cwci

 

Polisi cwcis

Rydym ni’n defnyddio cwcis, fel y rhan fwyaf o wefannau, i wella mynediad ar-lein ac i’ch galluogi i edrych ar y wefan yn gyflym ac mewn modd dibynadwy. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod chi neu i gasglu unrhyw wybodaeth amdanoch chi yn bersonol.

Os hoffech ragor o wybodaeth am gwcis a’r gwahanol fathau o gwcis y gallwch ddod ar eu traws, ewch i www.allaboutcookies.org.

 

Swyddogaeth ein cwcis

Isod mae rhestr o’r cwcis y mae’r wefan hon yn eu defnyddio:

 

ASP.NET_Sessionid

Mae hwn yn galluogi rhannau o ffurflenni sydd wedi eu llenwi i ailymddangos wrth ail-lwytho’r dudalen, er enghraifft os yw ffurflen yn anghyflawn neu fod yr wybodaeth a roddwyd yn y fformat anghywir. Mae’r cwci yn para tra byddwch yn aros ar y wefan a chaiff ei ddileu pan fyddwch yn cau’r porwr.

 

CookiesAccepted

Mae hwn yn cofio eich bod wedi gweld neges un tro yn dangos manylion ein polisi defnyddio cwcis pan fyddwch yn ymweld â’r wefan am y tro cyntaf. Mae’r cwci hwn yn dirwyn i ben flwyddyn ar ôl eich ymweliad.

 

Web analytics cookies: _ga a _gat

Mae’r cwcis hyn yn gwahaniaethu rhwng defnyddwyr unigryw, yn cofio nifer ac amseroedd ymweliadau blaenorol, yn cadw golwg ar faint o amser y mae ymwelydd yn ei dreulio ar y wefan ac yn cofio o ble y daeth yr ymwelydd. Maen nhw hefyd yn arafu’r gyfradd ceisiadau i sicrhau y caiff dadansoddiadau eu cofnodi’n effeithlon.

 

ARRAffinity

Mae’r cwci hwn yn cynnwys cyfres ar hap o rifau a llythrennau unigryw a gaiff ei dileu pan fyddwch yn cau eich porwr. Mae gwefannau Azure ac apiau gwe yn defnyddio hwn i wella profiad y defnyddiwr.