Ein cleientiaid Rydym ni wedi gweithio gydag ystod eang o gleientiaid, a dyma rai ohonynt.